Home2002 tábor na Spálenci u Vysokého Mýta

Tábor Spálenec u Vysokého Mýta

V budově na Spálenci u Vysokého Mýta se léta Páně 2002 od 11. do 19. srpna konal tábor na téma „Braco Carbone.“ A jak to všechno vlastně začalo? Přečtěte si sami:

V nemocnici u svatého Bartoloměje má  mladý lékař Pavel Gordon  noční službu. Spí ve svém služebním pokoji oblečen, aby mohl hned zakročit. Tu zvoní zvonek, ihned vstává, je půl třetí ráno. Přivezli nějakého starého muže, který v mdlobách leží na lůžku. Doktor Gordon vyšetřuje a dává pokyn ať přinesou injekci ...

…zdá se, že starý muž je vyřízen! Dlouze pozoruje onoho muže a sleduje, že příznaky jeho nemoci poukazují na zvláštní druh tropické choroby, která se vyskytuje jen v Jižní Americe. Dává pokyn sestře, aby ho zavolala, kdyby se stařík probral.   …lékař Gordon je opět u něho… stařík se probral… tiše a těžce mluví… jsem Michael Parker, říkají mi Naftalín, dlouhou dobu jsem pracoval jako kormidelník na lodi Bern Hernest, pak jsem se v roce 1907 zúčastnil vzpoury… hrozil nám námořní soud, utekli jsme z lodi… dostali se do Manaosu ... stařík přitahuje doktora úplně k sobě … doktore diamanty, tisíce diamantů, řeknu vám, kde jsou … se mnou je konec, jsem již … lékař drží starcovu ruku a zkouší tep, je nepravidelný a velmi slabý … celý život mi nikdo nevěřil, věřte aspoň vy umírajícímu … proti proudu … ke třem vodopádům, za třetím vlevo pohoří, uprostřed rokle kráter sopky … horká voda … všude je braco carbone - diamanty … mám důkaz … jen stěží doktor zaslechl, rty umírajícího zašeptaly … naftalín …