Home2004 tábor Kikula

Tábor Kikula - Poklady Jeruzalémského chrámu

Letní tábor se konal na středisku zvaném Kikula v Košařiskách v termínu 13. - 22.8. 2004 a určen byl pro děti od 7 do 15 let. Tábořilo se v několika chatkách a téma tábora bylo inspirováno skutečnými událostmi - objevení starodávných Kumránských svitků. Účastnici v průběhu tábora dešifrovali neznámé znaky na písmena, které je na konci tábora dovedly až k danému místu nálezu. Poslední svitek, který se nakonec podařilo dešifrovat se stále ještě dochovala a část jeho znění uvádím níže:

„Vám, kteří za mnoho let budete číst tento svitek, pozdrav a požehnání. Římská vojska již opět postoupila, brzy bude celé území Izraele pod jejich mocí. Tento list jsem napsal já, Manase, strážce chrámového pokladu ze svatého města Jeruzaléma. Z těch, kteří poklad střežili jsem zbyl již jen já a tři mí věrní pomocníci, kteří se zavázali, že ukryjí poklady ze zničeného chrámu na vzdáleném místě, kterému se říká Kykula. Každému z nich jsem dal podrobný svitek“ ...