Home2010 tábor Jozue

Stanový tábor - Jozue

Tento tábor se už podruhé uskutečnil na tábořišti „Pod vlčí skálou" ve Sloupu v Moravském Krasu. Jako minulý rok, i tentokrát jsme spojili své síly s 9. přední hlídkou ze Sosny. Účastníků bylo poměrně hojně a celotáborové téma bylo podle příběhu z Bible, dobývaní zaslíbené země v čele s udatným Jozue. Všechny děti byly rozděleny do družin a nesly názvy Izraelských kmenů.

Fotografie z dobývání zaslíbené země naleznete zde: