Home2013 Vodák Sázava

Vodácký tábor Sázava

V polovině srpna (17. - 24. 8) jsme propluli desítky kilometrů řeky Sázavy, která protéká malebným středočeským údolím . Sázava patří mezi jednu z nejvíce sjížděných řek v Čechách pro svou celoroční splavnost a také díky velkému počtu sjízdných jezů. Tuto řeku taktéž proslavil český spisovatel Jaroslav Foglar, který na břehu řeky zvaném „Sluneční zátoka“ pořádal stanové tábory, které se mu později staly inspirací pro napsání jeho nejznámější knihy: Hoši od Bobří řeky a spoustu dalších.