HomeO násHistorie

Historie 5. přední hlídky Royal Rangers v ČR

Náš vznik

Naše přední hlídka vznikla v roce 1993 a dostala přiřazené číslo 5. První schůzka se uskutečnila 13. května v klubovně Linky důvěry v 16 hodin, kde byli první členové seznámeni s pravidly Royal Rangers a také „Zlatým zákonem.“ Celkem se jich dle pamětníků, a dochovaných písemností sešlo ten den 10, včetně vedoucích. Hlavním velitelem hlídky byl Robert Cygonek.

Čas běžel ...

Později, dnes už z neznámých důvodů musela naše hlídka přesunout svoji klubovnu do sborového domu Apoštolské církve v Třinci. To se už i počet členů rozrostl, takže vznikly dvě samostatné družiny a to: „Veselá medvědí chasa“ a mladší „Zelené kobylky.“ Od poloviny roku 1998 dokonce začal vycházet oddílový časopis, neboli spíše občasník s názvem „Stopař," jehož redaktory byli samotní členové Třinecké hlídky, kteří psali články o jejich dobrodružství mnohdy i doprovázené různými ilustracemi. Poslední časopis vyšel podle archivní sbírky před prázdninami roku 2003 s titulem „Sorry ale prázdniny."  

Pokřik: „My Kobylky zelené,
           skáčeme jak střelené,
           lesy, louky to my známe,
           na hory se podíváme,
           máme rádi dobrodružství,
           každý z nás tam někdy skočí...“

V roce 1999 převzal úlohu hlavního vedoucího Roman Cichý a o rok  později jsme se opět stěhovali. Tentokrát se naši klubovnou stala školní družina u 2. ZŠ Třinec. Tam už však fungovala jen družina Zelených kobylek a postupem času její název společně s pokřikem zanikly. Dnes již málo kdo, si na to vzpomene a schůzky tím přišly o svoje kouzlo. Z kronik se můžeme dočíst, kolik různých akcí, zajímavých výletů, celodenních výprav a táborů společně první členové hlídky spolu zažili. Tábory byly mnohdy spojené s dětmi a učitelkami nedělní školky.
V roce 2007 bylo naší hlídce oddílem TOM nabídnuta jejich klubovna k pronájmu, za přijatelnou cenu. A tak znova začalo naše stěhování. V této jejich klubovně máme své pravidelné schůzky až doposud.


Rok 2010-2016

Na podzim roku 2010 zastoupil vedení hlídky místo Romana C. Pavel Broda. Který společně se svým týmem řídil oddílové schůzky a plánují výlety, tábory a mnoho dalších zajímavých akcí až do jara roku 2016. 

 

Od roku 2016...

A opět přišla změna. Na podzim roku 2016 odešel Pavel Broda založit 60. přední hlídku RR v Novém Jičíně a místo hlavního vedoucího převzal Timotej Tomíček. Spolu s dalšími vedoucími se tak snaží dále rozvíjet službu, kterou založil už v roce 1993 Robert Cygonek.

Shrnutí

Za dobu působení naší hlídky prošlo oddílem spousty dětí. Mnohé dnes slouží v různých jiných službách ve nebo se rozhodli dále pracovat v Royalu a věnovat se dalším příchozím mladším dětem. Byli zde však i lidé, kteří nás i po několika letech, kdy jsme spolu zažívali na společných výpravách a táborech všeliká dobrodružství nakonec opustili. Občas některé potkáme ve městě při nákupu nebo procházce po ulici, ale nikdy nezapomeneme na chvíle trávené spolu při hrách, bojovkách a táborovém ohni. Mezi zajímavé akce, které pořádáme, patří kromě pravidelných víkendovek a táborů různého druhu akce Prázdniny v 3nci. Která je určena pro děti přímo z Třince. Dříve také Pohádkový les nebo Kuka Vůz, což byl sběr odpadků na turistických trasách v Beskydech, dále pak městské hry apod. Každoročně také prezentujeme svou činnost na Bambiriádě, posledním rokem na Bambifestu. 

Za použití oddílových Kronik, starých zápisů, poznámek z deníčku bývalých členů a vzpomínek svých i pamětníků krátce sepsal historii 5. Přední hlídky Royal Rangers Pavel Broda a upravil Timotej Tomíček.