HomeO násKdo jsme?

Kdo jsme?

Jsme mezinárodní křesťanská organizace pro děti a mládež školního věku. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.

Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech a rasismu.

Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, sportovních akcí a pod.

Děti se učí základům orientace v mapě a vzájemné spolupráci mezi svými vrstevníky i ostatními členy hlídky. Dále se naučí základní uzly a vazby, bezpečnost při práci s nářadím, stavět jednoduché přístřešky a táborové stavby, věnují se turistice a základům kanoistiky. Děti od 15 let slouží jako juniorští vedoucí, pomáhají ostatním vedoucím při přípravě programu na oddílové schůzky, víkendovky, tábory a také společně připravují výlety pro ostatní věkové skupiny.